2012 Nisan ayı öncesi ihale kayıtlarını görmek için tıklayın
Ankara Üniversitesi Satınalma İhale


ihale no:121991
satın alınacak mal/hizmet:WEB SAYFASI YAZILIM SİSTEMİNİN GÜNCELLENMESİ İŞİ SAY: 124784
talep eden birim:Döner Sermaye Merkez İşletme Müdürlüğü
satın alan birim:Döner Sermaye Merkez İşletme Müdürlüğü
satın alma usulu:Dogrudan temin
satın almanın yapılacagı yer:Döner Sermaye Merkez İşletme Müdürlüğü
satın almanın yapılacagı tarih:2017-06-20 12:00:00
ilgili memur:
notlar:

TEKLİF NO:124784
SATIN ALINACAK MALZEME:
1- WEB SAYFASI YAZILIM SİSTEMİNİN GÜNCELLENMESİ İŞİ.
EK: TEKNİK ŞARTNAME.
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Akademik Yerleşke L Blok Kat 3 Altındağ /ANKARA 
Telefon: 0312 508 37 99-508 37 97 Faks: 0312 508 37 76 
DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR 
1- Bu Teklif 20.06.2017 Salı tarih ve saat 12:00’a kadar gönderilecektir.
2- Teklif Mektubumuzun sayısı teklif zarfı üzerine yazılacaktır.
3- İstekliler Teklif mektuplarında; teklif edilen mal, cihaz ve diğer 
  malzemelerin marka ve modelleri ile menşei ülkeyi belirterek fiyatlarını
  Türk Lira (TL)'sı cinsinden vereceklerdir.
4- Teklif mektupları kapalı olarak, imzalı ve kaşeli verilecektir. Kaşe
  üzerinde veya Teklif Mektubunda isteklinin Vergi Dairesi ve Numarası
  yazılı olacaktır. Faks veya email ile verilen tekliflerin asılları 3 (üç)
  gün içinde idareye teslim edilecektir.
5- Tekliflerin geçerlilik süresi en az 30 takvim günü olacaktır. Siparişe
  müteakip malzemelerin kaç günde teslim edileceği teklif mektubunda
  belirtilecektir. Teklifler aksi belirtilmedikçe Birim fiyat üzerinden 
  değerlendirilecektir. Şartlı teklifler ile yukarıda belirtilen hususlara
  aykırı teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
6- Teklif edilecek mal/hizmet sipariş mektubunda yer alan birime teslim
  edilecektir.
7- Teklif ile ilgili olarak yapılacak her türlü yazışmalar Faks veya
  Elektronik ortamda yapılan tebligatlar 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun
  65 nci maddesi gereğince tebliğ yerine geçerlidir. Ayrıca posta ile
  bildirim yapılmayacaktır.
8- Malzemeler, hiç kullanılmamış ve Teknik şartnamede aksi 
  kararlaştırılmadığı durumlarda orijinal ambalajında teslim
  edilecektir.Bilişim malzemeleri üretici firma garantisi altında 
  olacaktır.
9- İstekliler; İdarenin istemesi halinde teklif etmiş oldukları ürünlerin
  yetkili satıcısı olduklarına dair üretici, genel dağıtıcı, distribütör
  veya ilgili kurum ve kuruluşlardan alacakları yetki belgelerinin 
  asıllarını veya tasdik edilmiş örneklerini sunacaklardır.
10-Teklif edilen ürünlerin garantileri ile garanti süresince Satış Sonrası
  Bakım Onarım ve Yedek Parça Temini hususlarını isteklilerin taahhütleri
  altındadır.
11-Teklif edilen malzemeler İdarece verilecek siparişe göre en geç 
  siparişte belirtilen günün mesai saati bitimine kadar belirtilen adrese
  teslim edilecektir. Teslimatın gecikmesi durumunda teslim süresi 
  bitiminden itibaren her geçen gün için sipariş bedelinin %0,05
 (onbindebeşi) oranında ceza uygulanacaktır. Ceza bedeli fatura bedelinden
  tahsil edilecektir. Teslimin 10 günü geçmesi halinde ( 4734 Sayılı Kamu
  İhale Mevzuatında yer alan mücbir sebepler ile veya süresi içerisinde
  idareye gerekçesini bildiren yazı ile başvurulması ve gerekçenin idarece
  kabul edilmesi durumları hariç) 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 10.
  maddesinin (f) fıkrası kapsamında İdaremizin sonraki alımlarında 
  teklifleri kabul edilmeyecektir. Ayrıca yüklenicinin bağlı bulunduğu
  Ticaret Odası ve/veya Meslek Odasına taahhüdünü yerine getirilmediği yazı
  ile bildirilecektir.
12-İstekliler teklif vermeleri halinde, yukarıda belirtilen idari şartları
  okuyarak ve varsa teknik şartnamesine uygun bir şekilde mal/hizmeti 
  yerine getireceklerini kabul ederek teklif vermiş sayılırlar.
ek dosya:121988YAZILIMGÜNCELLEME002.pdf
ek dosya aciklamasi:

Ankara Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2012
Ali İnsan Soyaslan