İhale Detayları

İhale Bilgileri

123748
6 KALEM MALZEME ALIMI
Döner Sermaye Merkez İşletme Müdürlüğü
Döner Sermaye Merkez İşletme Müdürlüğü
Doğrudan Temin
TEKLİF NO:125762 SATIN ALINACAK MALZEME: 6 KALEM KIRTASİYE MALZEMESİ ALIMI İLGİLİ BİRİM LAMER (LATİN AMERİKA ÇALIŞMALARI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ) İLGİLİ KİŞİ VOLKAN GÖLGEDAR, İLETİŞİM: 0312 215 24 84 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Akademik Yerleşke L Blok Kat 3 Altındağ /ANKARA Telefon: 0312 508 37 99-508 37 97 Faks: 0312 508 37 76 DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR 1- Bu Teklif 16.10.2018 Salı tarih ve saat 12:00’a kadar gönderilecektir. 2- Teklif Mektubumuzun sayısı teklif zarfı üzerine yazılacaktır. 3- İstekliler Teklif mektuplarında; teklif edilen mal, cihaz ve diğer malzemelerin marka ve modelleri ile menşei ülkeyi belirterek fiyatlarını Türk Lira (TL)'sı cinsinden vereceklerdir. 4- Teklif mektupları kapalı olarak, imzalı ve kaşeli verilecektir. Kaşe üzerinde veya Teklif Mektubunda isteklinin Vergi Dairesi ve Numarası yazılı olacaktır. Faks veya email ile verilen tekliflerin asılları 3 (üç) gün içinde idareye teslim edilecektir. 5- Tekliflerin geçerlilik süresi en az 30 takvim günü olacaktır. Siparişe müteakip malzemelerin kaç günde teslim edileceği teklif mektubunda belirtilecektir. Teklifler aksi belirtilmedikçe Birim fiyat üzerinden değerlendirilecektir. Şartlı teklifler ile yukarıda belirtilen hususlara aykırı teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır. 6- Teklif edilecek mal/hizmet sipariş mektubunda yer alan birime teslim edilecektir. 7- Teklif ile ilgili olarak yapılacak her türlü yazışmalar Faks veya Elektronik ortamda yapılan tebligatlar 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 65 nci maddesi gereğince tebliğ yerine geçerlidir. Ayrıca posta ile bildirim yapılmayacaktır. 8- Malzemeler, hiç kullanılmamış ve Teknik şartnamede aksi kararlaştırılmadığı durumlarda orijinal ambalajında teslim edilecektir.Bilişim malzemeleri üretici firma garantisi altında olacaktır. 9- İstekliler; İdarenin istemesi halinde teklif etmiş oldukları ürünlerin yetkili satıcısı olduklarına dair üretici, genel dağıtıcı, distribütör veya ilgili kurum ve kuruluşlardan alacakları yetki belgelerinin asıllarını veya tasdik edilmiş örneklerini sunacaklardır. 10-Teklif edilen ürünlerin garantileri ile garanti süresince Satış Sonrası Bakım Onarım ve Yedek Parça Temini hususlarını isteklilerin taahhütleri altındadır. 11-Teklif edilen malzemeler İdarece verilecek siparişe göre en geç siparişte belirtilen günün mesai saati bitimine kadar belirtilen adrese teslim edilecektir. Teslimatın gecikmesi durumunda teslim süresi bitiminden itibaren her geçen gün için sipariş bedelinin %0,05 (onbindebeşi) oranında ceza uygulanacaktır. Ceza bedeli fatura bedelinden tahsil edilecektir. Teslimin 10 günü geçmesi halinde ( 4734 Sayılı Kamu İhale Mevzuatında yer alan mücbir sebepler ile veya süresi içerisinde idareye gerekçesini bildiren yazı ile başvurulması ve gerekçenin idarece kabul edilmesi durumları hariç) 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 10. maddesinin (f) fıkrası kapsamında İdaremizin sonraki alımlarında teklifleri kabul edilmeyecektir. Ayrıca yüklenicinin bağlı bulunduğu Ticaret Odası ve/veya Meslek Odasına taahhüdünü yerine getirilmediği yazı ile bildirilecektir. 12-İstekliler teklif vermeleri halinde, yukarıda belirtilen idari şartları okuyarak ve varsa teknik şartnamesine uygun bir şekilde mal/hizmeti yerine getireceklerini kabul ederek teklif vermiş sayılırlar. İhalenin Yapılacağı Tarih ve Saat

İhalenin Yapılacağı Tarih ve Saat

Döner Sermaye Merkez İşletme Müdürlüğü
Döner Sermaye işletme Müdürlüğü
508 37 97 – 508 37 95
Dosya Ekleri
Sıra Dosya Açıklaması İhale Numarası Dosya Adı
1 Malzeme Listesi ve miktarları 123748 6_KALEM_MALZEME_LISTESI111020180935.docx Dosya İndir